Sony Xperia Z5 - Vyhledání ztraceného zařízení

background image

Vyhledání ztraceného zařízení

Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby Protection by my Xperia

vyhledat a zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Pokud jste tuto službu ve vašem

zařízení aktivovali, můžete:

zobrazit polohu zařízení na mapě,

rozeznít zvukový signál, a to i v režimu Nerušit,

na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro

případného nálezce,

20

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

na dálku vymazat vnitřní úložiště zařízení a paměťovou kartu, jako krajní řešení.

Pokud vymažete vnitřní paměť zařízení pomocí služby Protection by my Xperia, bude nutné,

abyste se při příštím zapnutí zařízení přihlásili do účtu Google™, se kterým bylo naposledy

synchronizováno.

Služba Protection by my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Aktivace služby Protection by my Xperia

1

Ujistěte se, že máte aktivní datové připojení a že jsou na vašem zařízení povoleny

služby určení polohy.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Ochrana

službou my Xperia > AKTIVOVAT.

4

Zaškrtnutím políčka vyjádřete svůj souhlas se smluvními podmínkami služby a

ťukněte na možnost

PŘIJMOUT.

5

Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Google™ nebo vytvořte nový,

pokud ho ještě nemáte.

6

Chcete-li ověřit, že služba Protection by my Xperia dokáže najít vaše zařízení,

přejděte na stránku

myxperia.sonymobile.com

a přihlaste se pomocí účtu

Google™, který používáte ve svém zařízení.

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, pamatujte, že ke službě Protection by my Xperia má

přístup pouze vlastník.

Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení

Android™

Společnost Google™ nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Správce

zařízení Android™. Můžete ji využívat vedle služby Protection by my Xperia nebo jako její

alternativu. Když své zařízení ztratíte, můžete Správce zařízení Android™ využít k:

Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.

Vytočení nebo zamčení zařízení, smazání veškerého obsahu a přidání telefonního čísla na

zamykací obrazovku.
Další informace o nástroji Správce zařízení Android™ naleznete na webu

www.support.google.com

.

Nástroj Správce zařízení Android™ nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení

k Internetu. Správce zařízení Android™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Aktivace správce zařízení Android™

1

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášeni jako vlastník.

2

Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení

polohy.

3

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

4

Ťukněte na položky

Nastavení > Google > Zabezpečení.

5

Ťuknutím na jezdce vedle položek

Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení a Povolit

vzdálené uzamčení a vymazání aktivujte obě funkce.

6

Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost

Určit administrátora tohoto zařízení.

7

Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android™ po aktivaci služby umožňuje

vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku

www.android.com/devicemanager

a přihlaste se pomocí svého účtu služby

Google™.

Správce zařízení Android™ můžete také aktivovat v nabídce

Zámek obrazovky a zabezpečení

v nabídce Správci zařízení.

21

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.