Sony Xperia Z5 - Generelle indstillinger for kamera

background image

Generelle indstillinger for kamera

Optagetilstande

Stryg hen over skærmen for at vælge den ønskede optagetilstand eller programlisten.

Manuelt

Juster kameraets indstillinger manuelt, f.eks. opløsning, hvidbalance og ISO.

Bedste auto

Optimer dine indstillinger, så de passer til alle motiver.

Videokamera

Juster videoindstillingerne manuelt, f.eks. opløsning og fokustilstand.

Kameraapps

Vælg kameraprogrammer manuelt.

Du kan få mere at vide om, hvordan du tager bedre fotos, på

support.sonymobile.com

.

Kamera-apps

Sound Photo
Tag fotos med baggrundslyd.

AR-effekt
Tag fotos, eller optag videoer med virtuelle motiver og personer.

Kreativ effekt
Brug effekter på fotos eller i videoer.

104

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Panorering
Tag vidvinkel- og panoramafotos.

Ansigt i billede
Tag billeder med både front- og bagkameraerne samtidig.

Stående stil
Tag portrætfotos i forskellige stilarter i realtid.

Timeshift video
Optag videoer med høj billedhastighed, og anvend slowmotioneffekter.

4K-video
Optag 4K-videoer i Ultra High Definition.

Timeshift burst
Find det bedste foto i en billedsekvens.

Mærkatopretter
Opret dine helt egne etiketter ud fra dine favoritfotos eller fra kameraets søger.

Multikamera
Optag det samme motiv fra flere vinkler på et enkelt skærmbillede.

AR-maske
Brug andre ansigter til at maskere dit eget.

Sweep Panorama

Du kan tage vidvinkel og panoramafotos fra vandret eller lodret retning med en nem tryk-

og stryg-bevægelse.

For at tage et panoramafoto

1

Aktivér kameraet.

2

Stryg på skærmen for at vælge

, vælg derefter .

3

For at vælge en optagelsesretning skal du tappe på

.

4

Tryk på kameratasten, og flyt kameraet langsomt og roligt i den retning, som vises

på skærmen.

Style Portrait

Du kan anvende funktionen Style Portrait retouchering af portrætfotos, når du tager dem,

så du får det bedste resultat. Du kan også bruge indstillingen

Magisk overførsel til at

tilføje et spotlightmønster i øjnene.

For at anvende Stil-portrætfunktionen

1

Aktivér kameraet.

2

Stryg på skærmen for at vælge

, vælg derefter .

3

Tap på navnet på den stil, der er valgt i øjeblikket, f.eks.

Boble, for at få vist alle

stile.

4

Tap på

Flere for at tilføje flere stile.

5

Vælg den stil, du vil anvende, og tap derefter på for at tage fotoet.

For at anvende funktionen magisk lys

1

Aktivér kameraet.

2

Stryg på skærmen for at gå til

, tap derefter > .

3

Vælg et brugerdefineret mønster for at anvende projekttøreffekter i øjet.

105

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

AR-effekt

Du kan anvende AR-effekter (forstærket virkelighed) til dine fotos eller videoer for at gøre

dem sjovere. Når du anvender kameraet, kan du integrere 3D-motiver med denne

indstilling i dine fotos eller videoer. Du skal blot vælge den scene, du ønsker, og justere

dens position i søgeren.

Timeshift-video

Du kan optage video ved en høj billedhastighed på 120 billeder pr. sekund og derefter

anvende effekter, så du kan afspille dele af eller hele videoen i slowmotion.

Ansigt på billede

Du kan bruge billedtilstanden for ansigt på billede til at slå front- og hovedkameraet til på

samme tid, så du kan tage et billede af dig selv sammen med motivet.

Timeshift burst

Kameraet tager en sekvens på 61 fotos i løbet af to sekunder – ét sekund før og efter du

tapper på kameraknappen på skærmen. Så kan du gå tilbage og finde det perfekte

billede.

Sådan anvender du Timeshift burst

1

Aktivér kameraet.

2

Stryg på skærmen for at vælge

, og vælg derefter .

3

Tag fotos. De fotos, du har taget, vises i miniaturevisning.

4

Rul gennem miniaturerne, vælg det foto, du vil gemme, og tap derefter på .

Tilstanden Multicamera

Med tilstanden Multicamera kan du tage fotos, der kombinerer billeder fra to forskellige

vinkler og enheder. Der vises to kameradisplays på din enheds skærm: et fra din enheds
kamera og det andet fra en tilsluttet Xperia

®

-enhed eller et Sony-kamera, der

understøtter NFC og Wi-Fi Direct

®

-teknologien.

Så hvis du f.eks. er til koncert, og du vil tage et billede, der kombinerer en visning af

bandet fra én vinkel med en visning af publikum fra en anden, kan du anvende tilstanden

Multicamera for at få den bedste effekt.
Du kan konfigurere tilstanden Multicamera ved hjælp af NFC, som starter parringen
mellem to enheder ved hjælp af Wi-Fi Direct

®

-teknologien.

For at bruge Multi-kameratilstand

1

Slå NFC-funktionerne til på begge enheder du vil tilslutte.

2

Aktivér kameraet på din enhed.

3

Stryg på skærmen for at vælge

, vælg derefter .

4

Tap på på begge enheders skærme.

5

Før NFC-detekteringsområderne på begge enheder mod hinanden. Begge
enheder er nu tilsluttet ved hjælp af Wi-Fi Direct

®

-teknologien.

6

Når enheden er tilsluttet, vises der to kameradisplays vises på din enheds skærm

– et fra din enheds kamera og et andet fra den tilsluttede enheds kamera.

7

Hvis du vil omarrangere eller omforme kameradisplays, skal du tappe på

.

8

Når du er færdig med at redigere og er klar til at gemme det endelige kombinerede

billede, skal du tappe på

Udført > .

AR-sjov

Brug funktionen AR-sjov til at tage en selfie af dit ansigt, hvor du har indsat ansigtstræk

fra dyr eller andre personer. Du kan f.eks. smelte dit ansigt sammen med en vens og

tage underholdende hybridselfies.

106

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at bruge AR-maskefunktionen

1

Aktiver kameraet.

2

Stryg på skærmen for at gå til

, vælg så .

3

Ret kameraet ind mod et ansigt og vælg så den maske du vil anvende.

4

For at tage et foto, tap på for at skjule alle masker, tap så på .

5

For at få vist alle masketyper igen, lokaliser et ansigt i den farvede ramme der

vises i dit kameras søger, tap så på .

Sådan henter du kameraprogrammer

Du kan hente gratis eller betalte kameraprogrammer fra Google Play™, kilder. Inden du

begynder at hente filer, skal du sørge for, at du har en fungerende internetforbindelse,

helst via Wi-Fi for at reducere udgifterne til datatrafik.

For at hente kameraprogrammer

1

Åbn kameraprogrammet.

2

Stryg på skærmen for at vælge

, tap derefter .

3

Vælg programmet, du vil hente, og følg vejledningen for at fuldføre installationen.

Automatisk registrering af ansigter

Kameraet registrerer automatisk ansigter og angiver dem med rammer. En farvet ramme

viser, hvilket ansigt der er i fokus. Fokus er sat til ansigtet tættest på midten af kameraet.

Du kan også selv vælge, hvilket ansigt der skal være i fokus, ved at trykke på en af

rammerne.

Auto-optagelse

Slå auto-optagelse til for automatisk at tage fotos, mens du anvender en af

nedenstående muligheder.

Smiludløser

Anvend Smile Shutter™-teknologien til at fotografere et ansigt, lige netop når det smiler. Kameraet registrerer

op til fem ansigter og vælger ét ansigt til smileregistrering og autofokus. Når det valgte ansigt smiler, tager

kameraet automatisk et foto.

Slukket

Når auto-optagelse er slået fra, kan du tage fotos ved brug af lukkerknappen eller kameraknappen.

Sådan slår du Smile Shutter™ til

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på .

3

Find og tap på

Automatisk optagelse > Smiludløser.

4

Når kameraet er åbent, og

Smiludløser er aktiveret, skal du rette kameraet mod

dit objekt. Kameraet vælger, hvilket ansigt der skal være i fokus.

5

Ansigtet vises inden i en farvet ramme og fotoet tages automatisk så snart der

registreres at smil.

6

Hvis smilet ikke registreres, kan du trykke på kameraknappen for at tage fotoet

manuelt.

Lagring af et fotos geografiske placering

Aktiver funktionen for placeringslagring for at geotagge dine fotos - og gem den

geografiske placering, hvor du fotograferer. Den geografiske placering afgøres af trådløst

netværk og GPS-teknologi.
Når vises på kameraskærmen, er lagring af placering slået til, men den geografiske

position blev ikke fundet. Når vises, er lagring af placering slået til, og den geografiske

placering er tilgængelig, så den geografiske placering kan føjes til dit foto. Når ingen af

disse to symboler vises, er lagring af placering deaktiveret.

107

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan slår du geotagging til

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på .

3

Tap på

Mere, og tap derefter på skyderen ud for Gem placering for at aktivere

eller deaktivere funktionen.

4

Hvis du aktiverer geotagging, bliver du bedt om at aktivere placeringstjenester,

hvis de ikke allerede er aktiveret. Tap på

OK, og tap derefter på skyderen ud for

Placering.

Trykoptagelse

Hvis Trykoptagelse er aktiveret, skal du bare tappe et vilkårligt sted på kameraskærmen

for at tage et billede.

Tændt

Kun frontkamera

Slukket

Gitterlinjer

Du kan bruge gitterlinjer som en visuel hjælp, når du tager billeder, for at finde den rette

opbygning af dit billede.

Gitterlinjer vises kun på kameraskærmen, når du tager et billede – de vises ikke på det

endelige billede.

Automatisk eksempelvisning af fotos

Du kan vælge at få vist fotos, umiddelbart efter at du har taget dem.

Tændt

Når du har taget et billede, vises der en eksempelvisning af det i hjørnet nederst til højre i tre sekunder.

Kun frontkamera

Når du har taget et billede med frontkameraet, vises der en eksempelvisning af det i hjørnet nederst til højre i

tre sekunder.

Slukket

Dine fotos eller videoer gemmes, når du har taget dem, men de vises ikke.

Brug volumentast som

Du kan vælge, hvordan du vil bruge volumentasten, når du tager billeder.

Zoom

Brug volumentasten til at zoome ind eller ud.

Lydstyrke

Anvend volumentasten til at justere lydstyrken på beskeder, ringetoner og musik.

Lukker

Brug volumentasten til at tage billeder.

Lyd

Når du tager et foto eller starter optagelsen af en video, laver kameraet en lukkerlyd. Hvis

du bruger selvudløser, vil den lave en serie af bips for at markere nedtællingen. Du kan

vælge at slå disse lyde til eller fra.

Datalagring

Du kan vælge at gemme dine data på enten et flytbart SD-kort eller på enhedens interne

lager.

Internt lager

108

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Fotos eller videoer gemmes på enhedens hukommelse.

SD-kort

Fotos eller videoer gemmes på SD-kortet.

Hurtig start

Brug indstillingerne for Hurtig start til at aktivere kameraet, når skærmen er låst.

Optag kun

Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet, når skærmen er låst, ved at trykke på kameratasten

og holde den nede.

Start og optag

Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet og automatisk tage et foto, når skærmen er låst, ved

at trykke på kameratasten og holde den nede.

Start og optag video

Når denne indstilling er aktiveret, kan du starte kameraet og sætte en videooptagelse i gang, når skærmen er

låst, ved at trykke på kameratasten og holde den nede.

Slukket

Sådan justerer du farve og lysstyrke

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på >

Farve og lysstyrke.

3

Træk skyderne til de ønskede positioner for at justere farve og lysstyrke.

Denne indstilling er kun tilgængelig i tilstandene Optimal auto og Videokamera.

Hvidbalance

Denne indstilling, der kun er tilgængelig i optagetilstanden

Manuelt, justerer

farvebalancen efter lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt i

intervallet -2.0 EV til +2.0 EV. Du kan f.eks. øge lysstyrken for billedet eller reducere den

generelle eksponering ved at tappe på henholdsvis plus- eller minusknappen, når ikonet

for indstillingen af hvidbalance vises.

Auto

Justerer automatisk farvebalancen efter lysforholdene.

Skinnende

Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys, f.eks. glødepærer.

Fluorescerende

Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.

Dagslys

Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Skyer

Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.