Sony Xperia Z5 - Kell

background image

Kell

Võite seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina ükskõik millist seadmesse

salvestatud helifaili. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.
Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-

tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).

1

Äratuse saki avamine

2

Maailmakella saki avamine

3

Stopperi saki avamine

4

Taimeri saki avamine

5

Praeguse saki suvandite vaatamine

6

Kuupäeva ja kellaaja seadete avamine

7

Äratuse sisse- või väljalülitamine

8

Uue äratuse lisamine

138

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Uue äratuse määramine

1

Koputage avakuval valikut .

2

Otsige üles valik

Kell ja koputage seda.

3

Koputage valikut .

4

Koputage valikut

Kellaaeg ja siis soovitud väärtust.

5

Koputage valikut

OK.

6

Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.

7

Koputage valikut

Salvesta.

Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

Koputage

Kordus.

Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

Lohistage liugur paremale.

Edasilükatud äratuse väljalülitamiseks saate ka olekuriba topeltkoputada, et avada

teavituspaan, ja koputada seejärel valikut .

Olemasoleva äratuse muutmine

1

Otsige üles ja koputage valikut

Kell, seejärel koputage äratust, mida soovite

muuta.

2

Tehke soovitud muudatused.

3

Koputage valikut

Salvesta.

Äratuse sisse- või väljalülitamine

Otsige üles ja

Kell, seejärel koputage selle äratuse liugurit, mille soovite sisse või

välja lülitada.

Äratuse kustutamine

1

Otsige üles ja koputage valikut

Kell, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite

kustutada.

2

Koputage valikut

Kustuta äratus ja seejärel valikut Jah.

Äratuse heli määramine

1

Otsige üles ja puudutage valikut

Kell, seejärel puudutage äratust, mida soovite

muuta.

2

Koputage valikut

Äratuse heli ja tehke soovitud valik või koputage valikut ja

valige muusikafail.

3

Koputage valikut

Valmis ja seejärel valikut Salvesta.

Lisateavet äratuse helitugevuse tasemete reguleerimise kohta leiate teemast

Helitugevuse

seaded

leheküljel 59.

Äratuse helitugevuse kohandamine

1

Otsige üles ja koputage valikut

Kell, seejärel koputage äratust, mida soovite

muuta.

2

Lohistage helitugevusliugur jaotise

Äratuse helitugevus all soovitud asendisse.

3

Koputage valikut

Salvesta.

Korduva äratuse määramine

1

Otsige üles ja koputage valikut

Kell, seejärel koputage äratust, mida soovite

muuta.

2

Koputage valikut

Korda.

3

Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage valikut

OK.

4

Koputage valikut

Salvesta.

139

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

1

Otsige üles ja puudutage valikut

Kell, seejärel puudutage äratust, mida soovite

muuta.

2

Värinafunktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage valiku

Värin liugurit.

3

Puudutage valikut

Salvesta.

Küljenuppude käitumise seadistamine

1

Otsige üles ja koputage valikut

Kell, seejärel valige äratus, mida soovite muuta.

2

Koputage valikut

Külgnuppude käitumine ja valige siis küljenuppude soovitud

käitumine, kui neid vajutatakse äratuse ajal.

3

Koputage valikut

Salvesta.

140

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.