Sony Xperia Z5 - Kontaktide edastamine

background image

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Saate kontaktid

sünkroonida veebikontol olevate kontaktidega või importida need otse teisest seadmest.

Kontaktide ülekandmine võrgukonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid võrgukontoga (nt Google
Sync™, Facebook™ või Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

), saate kontaktid selle konto

abil uude seadmesse üle kanda.

Uue seadme kontaktide sünkroonimine sünkroonimiskontoga

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Kontode haldamine.

3

Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja puudutage valikuid >

Sünkrooni kohe.

Enne kontaktide sünkroonimist peate sobivasse sünkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate
kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth

®

-

tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast

kasutusjuhendist.

Kontaktide importimine mälukaardilt

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni , seejärel valige

Impordi/ekspordi > Importimine SD-kaardilt või

sisemälust (VCF-failist).

3

Valige kontaktide salvestamiseks koht.

4

Puudutage valikut

SD-kaart.

5

Puudutage faile, mida soovite importida.

85

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kontaktide importimine Bluetooth

®

-tehnoloogia abil

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud

nähtavaks.

2

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja

koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.

3

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut

Nõustu.

4

Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage vastavat

teadaannet.

5

Koputage vastuvõetud faili ja valige kontaktide salvestuskoht.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

Kontaktide edastamisel SIM-kaardilt või SIM-kaardile võidakse mõndadest kontaktidest

sihtkohas luua topeltkirjed. Selle lahendamiseks leiate lisateavet jaotisest

Topeltkirjete

vältimine rakenduses Kontaktid

lk 88.

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni ja seejärel puudutage valikuid

Impordi/ekspordi > Import SIM-

kaardilt.

3

Valige kontaktide salvestuskoht.

4

Valige imporditavad kontaktid. Ühe kontakti importimiseks otsige kontakt üles ja

puudutage seda. Kõikide kontaktide importimiseks puudutage ikooni ja seejärel

puudutage valikut

Impordi kõik.