Sony Xperia Z5 - Postavke zvuka radija

background image

Postavke zvuka radija

Za prebacivanje između mono i stereo načina zvuka

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Dotaknite

Omogući stereozvuk.

3

Za slušanje radija u mono načinu zvuka pritisnite i dotaknite

Prisilni monozvuk.

Za odabir regije radija

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Dotaknite

Postav. regije za radio.

3

Odaberite opciju.

103

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.