Sony Xperia Z5 - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony E6603/E6653

Ovaj priručnik izdaje Sony Mobile Communications Inc. ili njegovo lokalno povezano društvo bez ikakvih jamstava.

Sony Mobile Communications u svakom trenutku i bez prethodne najave ovaj priručnik može preinačiti i poboljšati

zbog tipografskih pogrešaka, netočnih informacija ili pak radi poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će izmjene

biti uvrštene u nova izdanja ovog priručnika. Sve slike služe isključivo u svrhu ilustracije i možda neće posve

odgovarati stvarnom uređaju.
Svi nazivi proizvoda i tvrtki koji se spominju u ovom priručniku zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih

vlasnika. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih vlasnika. Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito

navedena. Dodatne informacije potražite na web-stranici

www.sonymobile.com/us/legal/.

U ovom se korisničkom priručniku mogu spominjati usluge ili aplikacije trećih strana. Za upotrebu tih aplikacija ili

usluga može biti potrebna zasebna registracija pri davatelju usluga treće strane te se mogu primjenjivati dodatni

uvjeti korištenja. Prije korištenja aplikacija kojima se pristupa na web-stranicama trećih strana ili putem njih,

pročitajte uvjete korištenja web-stranica te odgovarajuće pravilnike o zaštiti privatnosti. Sony ne jamči dostupnost ni

performanse web-stranica ili ponuđenih usluga trećih strana.
Uređaj može preuzimati, pohranjivati i prosljeđivati dodatni sadržaj, primjerice zvukove zvona. Korištenje takvih

sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima trećih strana, uključujući, između ostalih, ograničenja

propisana mjerodavnim zakonima o autorskim pravima. Cjelokupnu odgovornost za dodatni sadržaj koji preuzimate

na mobilni uređaj ili prosljeđujete s njega snosite vi, a ne Sony. Prije korištenja bilo kakvog dodatnog sadržaja

svakako provjerite imate li za planirano korištenje odgovarajuću licencu ili neki drugi oblik ovlaštenja. Sony ne jamči

točnost, cjelovitost ni kvalitetu dodatnih sadržaja ni sadržaja trećih strana. Sony ni pod kojim uvjetima nije

odgovoran za nepravilnu upotrebu dodatnog sadržaja ili drugih sadržaja trećih strana.

151

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodatne informacije potražite na web-stranici

www.sonymobile.com.

Ovaj je proizvod zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Upotreba ili distribucija takve

tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjene su bez odobrenja tvrtke Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media digital rights management (WMDRM) radi zaštite svojih

intelektualnih prava, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju zaštićenom

WMDRM-om. Ako se WMDRM softverom ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu od Microsofta zatražiti

ukidanje mogućnosti softvera da koristi WMDRM u svrhu reproduciranja ili kopiranja zaštićenog sadržaja. Ukidanje

ne utječe na nezaštićeni sadržaj. Kada preuzimate licencije za zaštićeni sadržaj, pristajete na odredbu da Microsoft

licencijama može priložiti i popis za ukidanje. Vlasnici sadržaja mogu od vas zatražiti da za pristup njihovim

sadržajima nadogradite WMDRM. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju za koji je potrebna

nadogradnja.
Ovaj je proizvod licenciran prema portfeljnim licencijama za vizualni MPEG-4 i patent AVC za osobno i

nekomercijalno korištenje krajnjeg korisnika u svrhu (i) kodiranja videozapisa u skladu s vizualnim standardom

MPEG-4 ("MPEG-4 video") ili standardom AVC ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranja MPEG- 4 ili AVC videozapisa koji su

kodirali krajnji korisnici za osobne i nekomercijalne svrhe i/ili koji je dobiven od davatelja videosadržaja s licencom

MPEG LA za proizvodnju videozapisa prema standardu MPEG-4 i/ili AVC. Licencija se ne odnosi niti se daje za bilo

kakvo drugo korištenje. Dodatne informacije, uključujući one koje se odnose na promotivno, interno i komercijalno

korištenje i licenciranje mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, L.L.C. Informacije potražite na web-stranici

www.mpegla.com. MPEG Layer-3 tehnologija dekodiranja zvuka koristi se prema licenciji Fraunhofer IIS i Thomson.
SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKAV GUBITAK, BRISANJE I/ILI PREBRISIVANJE OSOBNIH

PODATAKA ILI DATOTEKA POHRANJENIH NA UREĐAJU (UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA KONTAKTE,

PJESME I SLIKE) NASTALE ZBOG AŽURIRANJA UREĐAJA NEKOM OD METODA OPISANIH U OVOM

KORISNIČKOM PRIRUČNIKU ILI DOKUMENTACIJI. UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE SONY MOBILE I

NJEZINIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE DJELOVANJA (BEZ OBZIRA NA TO

JE LI UGOVORNA ILI UTEMELJENA NA PREKRŠAJU, UKLJUČUJUĆI UZ OSTALO NEMAR ILI NEŠTO DRUGO)

NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PREMAŠIVATI IZNOS KOJI STE STVARNO PLATILI ZA UREĐAJ.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Sva prava pridržana.

152

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.