Sony Xperia Z5 - Контактілерді іздеу және көру

background image

Контактілерді іздеу және көру

1

Контактілерді іздеу

2

Медициналы

қ және төтенше жағдай байланыс ақпаратын өңдеу және көру

3

Қосымша опцияларды көру

4

«Та

ңдаулылар» және «Барлық контактілер» қойындылары

5

Контакт м

әліметтерін көру

6

Та

ңдалған әріппен басталатын контактілерге өту үшін слайдерді пайдалану

7

Контакт

қосу

Контактіні іздеу үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіп, Контактілерді табу өрісінде телефон нөмірін, атты немесе басқа

а

қпаратты енгізіңіз. Нәтижелер тізімі әр таңбаны енгізген сайын сүзіліп отырады.

«Контактілер» қолданбасында қай контактілерді көрсету керек екенін таңдау үшін

1

Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін басы

ңыз, содан кейін Көрсетілетін контактілер тармағын түртіңіз.

3

К

өрсетілетін тізімде қажетті опцияны таңдаңыз. Контактілеріңізді синхрондау есептік

жазбасымен синхронда

ған болсаңыз, сол есептік жазба тізімде көрсетіледі.

4

Опциялар тізімін одан

әрі кеңейту үшін Теңшеу пәрменін түртіңіз, тиісті ашылмалы

тізімді та

ңдаңыз және қажетінше құсбелгілер қойыңыз немесе оларды алыңыз.

5

Ая

қтағанда OK түймесін түртіңіз.