Sony Xperia Z5 - Экранды құлыптау және құлыпты ашу

background image

Экранды құлыптау және құлыпты ашу

Құрылғы қосылып тұрып белгілі бір уақыт ішінде қолданылмаса, батареяны үнемдеу үшін экран

өшіп, автоматты түрде құлыпталады. Бұл құлып телефонды пайдаланбаған кезде сенсорлық

экранда

қажетсіз әрекеттердің орындалуына жол бермейді. Құрылғыны сатып алған кезде негізгі

экранды айналдыру

құлпы орнатылып тұрады. Бұл құлыптан ашу үшін экранда жоғары қарай

жанап

өту керектігін білдіреді. Қауіпсіздік параметрлерін кейінірек өзгертіп, басқа құлыптау

т

үрлерін қоса аласыз. Экран құлпы бетіндегі 12 бөлімін қараңыз.

Экранды іске қосу үшін

Қуат түймесін аздап басыңыз.

Экранды құлыптау үшін

1

Экран белсенді кезде

қуат пернесін қысқа уақыт бойы басыңыз.

2

Я болмаса, негізгі экранда кез келген бос аума

қты екі рет түртіңіз. Бұл функцияны қосу

үшін құрылғы дірілдегенше негізгі экранда кез келген аумақты түртіп, ұстап тұрыңыз,

содан кейін белгішесін т

үртіңіз және «Ұйықтау үшін екі рет түрту» жанындағы

слайдерді т

үртіңіз.