Sony Xperia Z5 - Құрылғының идентификациялық нөмірін табу

background image

Құрылғының идентификациялық нөмірін табу

Құрылғыда бірегей идентификациялық нөмір бар. Бұл нөмір IMEI (Халықаралық мобильді

жабды

қ идентификациясы) деп аталады. Осы нөмірдің көшірмесін сақтауыңыз керек. Ол,

мысалы,

құрылғыны тіркеу үшін Xperia™ Care қолдау қызметіне қол жеткізгенде қажет болуы

м

үмкін. Сондай-ақ, егер құрылғы ұрланса, кейбір желі жеткізушілері құрылғыны елдегі немесе

айма

қтағы желіге кіру мүмкіндігін тоқтату үшін осы нөмірді пайдалана алады.

Жапсырма жолағында IMEI нөмірін көру үшін

1

Nano SIM картасы мен жад картасы

ұясының қақпағын ашыңыз.

2

SIM/жад картасы науасын алы

ңыз. Белгі жолағының жиегінің астына тырнағыңызды

немесе

ұшы ұзын, үшкір басқа затты кіргізіп, жолақты сыртқа сүйреңіз. IMEI нөмірі

жола

қта көрсетіледі.

Сондай-ақ, IMEI нөмірін телефон тергішін ашу және

*#06#

нөмірін енгізу арқылы көруге

болады.

Құрылғы параметрлері арқылы IMEI нөмірін көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Күйі > IMEI ақпараты тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.