Sony Xperia Z5 - Restartēšana, atiestatīšana un labošana

background image

Restartēšana, atiestatīšana un labošana

Savai ierīcei varat likt veikt piespiedu restartēšanos vai izslēgšanos, ja tā pārstāj reaģēt vai

ja to nevar restartēt parastajā veidā. Iestatījumi vai personiskie dati netiek izdzēsti.
Varat arī atiestatīt ierīci, izmantojot tās sākotnējos rūpnīcas iestatījumus. Dažreiz tas ir

nepieciešams, ja ierīce pārstāj darboties pareizi. Taču ņemiet vērā: ja vēlaties saglabāt

svarīgos datus, vispirms šiem datiem ir jāizveido dublējums atmiņas kartē vai citā ārējā

atmiņā. Plašāku informāciju skatiet sadaļā

Satura dublēšana un atjaunošana

lapā 45.

148

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ja ierīci nevar ieslēgt vai vēlaties atiestatīt ierīces programmatūru, ierīces labošanai varat

izmantot Xperia™ Companion. Plašāku informāciju par Xperia™ Companion lietošanu

skatiet sadaļā

Xperia™ Companion

lappusē 43.

Ja koplietojat ierīci ar citiem lietotājiem, iespējams, jums būs jāpiesakās kā ierīces īpašniekam,

proti, galvenajam lietotājam, lai ierīcē atiestatītu sākotnējos rūpnīcas iestatījumus.

Ierīces restartēšana

Ierīce var netikt restartēta, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Savienojiet ierīci ar lādētāju

un mēģiniet restartēt vēlreiz.

1

Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

2

Atvērtajā izvēlnē pieskarieties vienumam

Restartēšana. Ierīce tiek automātiski

restartēta.

Ierīces piespiedu izslēgšana

1

Atveriet nano SIM kartes un atmiņas kartes slota vāciņu.

2

Izmantojot pildspalvas vai līdzīga priekšmeta galu, nospiediet un dažas sekundes

turiet izslēgšanas pogu.

3

Kad ierīce izdod virkni trīs ātru vibrāciju, atlaidiet izslēgšanas pogu. Ierīce

automātiski izslēdzas.

Nelietojiet pārāk asus priekšmetus, kas varētu sabojāt izslēgšanas pogu.

Rūpnīcas datu atiestatīšana

Lai nepieļautu neatgriezeniskus ierīces bojājumus, nepārtrauciet rūpnīcas datu atiestatīšanu.

1

Visiem svarīgajiem datiem, kas ir saglabāti ierīces iekšējā atmiņā, veiciet dublēšanu

atmiņas kartē vai citā, ārējā, atmiņā. Ja SD kartē ir saglabāti šifrēti faili, jums jāatceļ

arī failu šifrējums, lai varētu piekļūt šiem failiem pēc atiestates.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

3

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Dublēt un atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestatīšana

un pieskarieties tiem.

4

Pieskarieties

Atiestatīt tālruni.

5

Ja nepieciešams, zīmējiet ekrāna atbloķēšanas shēmu vai ievadiet ekrāna

atbloķēšanas paroli vai PIN kodu, lai turpinātu.

6

Lai apstiprinātu, pieskarieties

Dzēst visu.

Veicot rūpnīcas datu atiestatīšanu, jūsu ierīce neatgriežas pie vecākas Android™ versijas.

Ierīces programmatūras labošana

Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas paroli, PIN kodu vai shēmu, varat izmantot

programmatūrā Xperia™ Companion pieejamo ierīces labošanas funkciju, lai izdzēstu šo

drošības slāni. Lai veiktu šo darbību, jānorāda jūsu Google konta pieteikšanās

informācija. Palaižot labošanas funkciju, tiek pārinstalēta ierīces programmatūra, un šī

procesa laikā varat pazaudēt zināmus personiskos datus.
Ja nevarat izslēgt ierīci pirms programmatūras labošanas, izslēdziet to piespiedu kārtā.

Saņemot jaunu Google™ konta lietotājvārdu un paroli, iespējams, nevarēsit to izmantot, lai

pieteiktos un atkoptu savu ierīci 72 stundas.

149

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai labotu ierīces programmatūru, izmantojot Xperia™ Companion

Pirms programmatūras labošanas pārliecinieties, ka zināt savu Google™ konta lietotājvārdu un

paroli. Atkarībā no jūsu drošības iestatījumiem, iespējams, jums tie ir jāievada, lai ierīci

pārstartētu pēc programmatūras labošanas.

Ja pēc Xperia™ programmatūras atjaunināšanas, programmatūras labošanas vai

rūpnīcas datu atiestates ierīce, šķiet, sastingusi, atkārtoti pārstartējas vai neieslēdzas

vispār, mēģiniet veikt ierīces piespiedu izslēgšanu un pēc tam ieslēdziet ierīci. Ja

problēma joprojām nav atrisināta, veiciet ierīces piespiedu izslēgšanu un pēc tam labojiet

programmatūru, veicot turpmāk norādītās darbības.

1

Pārliecinieties, ka jūsu Windows vai Mac

®

datorā ir instalēta programmatūra

Xperia™ Companion.

2

Datorā atveriet programmatūru Xperia™ Companion un galvenajā ekrānā

noklikšķiniet uz .

3

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atkārtoti instalētu programmatūru un

pabeigtu labošanu.