Sony Xperia Z5 - Mendengar radio

background image

Mendengar radio

Radio FM dalam peranti anda berfungsi seperti mana-mana radio FM lain. Contohnya,

anda boleh menyemak imbas dan mendengar stesen radio FM dan menyimpannya

sebagai kegemaran. Anda perlu menyambungkan headset atau fon kepala berwayar

pada peranti anda sebelum dapat menggunakan radio. Ini disebabkan headset atau fon

kepala itu bertindak sebagai antena. Selepas salah satu peranti ini disambungkan, anda

kemudiannya dapat mengalihkan audio ke speaker, jika diingini.

1

Senarai kegemaran

2

Butang hidup/mati radio

3

Lihat pilihan menu

4

Frekuensi talaan

5

Simpan atau alih keluar saluran sebagai kegemaran

6

Dail penala

7

Jalur frekuensi - seret ke kiri atau kanan untuk beralih antara saluran

8

Bergerak ke bahagian atas jalur frekuensi untuk mencari saluran

9

Saluran kegemaran yang disimpan

10 Bergerak ke bahagian bawah jalur frekuensi untuk mencari saluran

Untuk mendengar radio FM

1

Sambungkan headset atau set fon kepala pada peranti anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik . Saluran yang tersedia kelihatan apabila anda tatal melalui jalur

frekuensi.

Apabila anda memulakan radio FM, saluran tersedia kelihatan secara automatik. Sekiranya

saluran mempunyai maklumat RDS, maklumat tersebut muncul beberapa saat selepas anda

mula mendengar saluran itu.

Untuk beralih antara saluran radio

Seret jalur frekuensi ke kanan atau ke kiri.

Sebagai alternatif, ketik anak panah pada salah satu sisi jalur untuk melompat ke

isyarat radio jelas yang seterusnya.

Untuk memulakan carian baru untuk saluran radio

1

Apabila radio dibuka, ketik .

2

Ketik

Cari saluran. Radio mengimbas seluruh jalur frekuensi dan menandakan

semua saluran yang tersedia.

104

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar bunyi radio ke speaker

1

Apabila radio terbuka, tekan .

2

Ketik

Main di pembesar suara.

Untuk menukar semula bunyi ke headset berwayar atau fon kepala, tekan dan ketik

Mainkan

dlm fon kepala.

Untuk mengenal pasti lagu pada radio FM menggunakan TrackID™

1

Semasa lagu dimainkan pada radio FM peranti anda, ketik , kemudian pilih

TrackID™.

2

Penunjuk kemajuan kelihatan apabila aplikasi TrackID™ membuat menyemak

lagu. Jika pengecaman berjaya, anda ditunjukkan hasilnya atau senarai hasil yang

berkemungkinan.

3

Untuk kembali ke Radio FM, ketik .

Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong di semua negara atau rantau,

mahupun oleh semua rangkaian atau pembekal khidmat.