Sony Xperia Z5 - Batteri- og strømstyring

background image

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og

funksjoner for å utnytte det best mulig. Funksjoner for bakgrunnsstrømsparing er aktivert

som standard for å hjelpe deg med å redusere batteribruken, og det finnes ytterligere

strømsparingsmoduser for å hjelpe deg med å redusere batteribruken videre når

nødvendig.
Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for ikke-livsviktige enhetsfunksjoner som for

eksempel bedre bildekvalitet, nettverksaktiviteter som stedstjenester, appsynkronisering

og bakgrunnsskanning av Wi-Fi. Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan

du lage et unntak for den i Batterioptimalisering-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir

ikke berørt.

Systemoppdateringer kan endre strømsparingsmodusene som er tilgjengelige på enheten din.

Slik viser du batteriforbruk, anslått batteritid og strømsparingstips

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Batteri. En oversikt vises med data om

batteriprosenten og anslått batteritid.

3

Trykk på

VIS BATTERIFORBRUK for å vise en liste med funksjoner og tjenester

som har brukt batteri siden siste lading. Trykk på et element for å få informasjon

om hvordan du reduserer batteriforbruket for det.

Slik viser du batteriforbruket for apper

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Apper.

3

Velg en app, og gjennomgå batteriforbruket under

Batteribruk.

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:

40

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Reduser lysstyrken på skjermen. Se

Skjerminnstillinger

på siden 61.

Slå av Bluetooth®, Wi-Fi og WLAN når du ikke trenger disse funksjonene.

Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten

nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som

tapper batteriet for strøm.

Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter

hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende

med høyere utgangseffekt. Se

Wi-Fi

på siden 51.

Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter. Se

Synkronisere med Internett-kontoer

på siden 57.

Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på

enheten for disse appene.

Endre varselsnivået for en app. Se

Varsler

på siden 33.

Slå av posisjonsdelingstillatelsen til en app. Se

Programinnstillinger

på siden 63.

Avinstaller apper som du ikke bruker. Se

Appskjermen

på siden 28.

Bruk en original håndfrienhet fra Sony når du hører på musikk. Håndfrienheter

bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.

Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik legger du til unntak i strømsparingsfunksjonene for apper

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Batteri.

3

Trykk på og velg

Batterioptimalisering. Du vil se en liste med apper som ikke er

optimalisert.

4

Trykk på

APPER for å legge til eller fjerne apper fra denne listen, og velg eller

opphev valget av en app fra listen for å redigere optimaliseringsinnstillingene.

5

Listen med apper som ikke er optimalisert, blir oppdatert i henhold til innstillingene

dine.

Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

Du kan også konfigurere

Batterioptimalisering fra Innstillinger > Apper > > Spesialtilgang.

STAMINA-modus

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere

batteribruken. Dette kan omfatte ytelse, animasjoner og lysstyrke på skjermen,

bildeforbedringer, synkronisering av appdata i bakgrunnen, vibrering (unntatt for

innkommende anrop), strømming og GPS (mens skjermen er av). vises på statuslinjen.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær

bruker, for å aktivere eller deaktivere STAMINA-modus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-modus

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Batteri.

3

Trykk på

STAMINA-modus, og trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere

funksjonen. Når STAMINA-modus er aktivert kan du velge ytterligere alternativer.

Du kan for eksempel justere autostartprosenten slik du vil.

Du kan frita apper fra å bli optimalisert av STAMINA-modus i Batterioptimalisering-menyen.

Ultra STAMINA-modus

Batteritiden er forlenget betydelig, men tilgjengelige apper er begrenset og mobildata og

Wi-Fi er deaktivert. Anrop og SMS er fremdeles tilgjengelig. Startskjermen er endret og

vises på statuslinjen.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær

bruker, for å aktivere eller deaktivere Ultra STAMINA-modus.

41

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik aktiverer du Ultra STAMINA-modus

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Batteri.

3

Trykk på

Ultra STAMINA-modus og trykk deretter på AKTIVER.

4

Bekreft for å aktivere.

Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

Slik deaktiverer du Ultra STAMINA-modus

1

Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.

2

Trykk på

Deaktiver Ultra STAMINA-modus.

3

Trykk på

OK.

Når du deaktiverer Ultra STAMINA-modus, startes enheten på nytt.