Sony Xperia Z5 - Bakgrunn og temaer

background image

Bakgrunn og temaer

Du kan tilpasse startskjermen til din egen stil ved å bruke bakgrunner og temaer.

31

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik endrer du bakgrunnen på startskjermen

1

Berør og hold på et tomt område på

Startskjerm til enheten vibrerer.

2

Trykk på

Bakgrunner og velg et alternativ.

Du kan også endre bakgrunnen for låseskjermen eller bruke samme bilde på både

startskjermen og låseskjermen. Følg trinnene ovenfor, og trykk deretter på

Album. Trykk på

ønsket bilde, og velg et alternativ.

Slik velger du et tema

1

Berør og hold på et tomt område av

Startskjerm til enheten begynner å vibrere.

2

Trykk på

Temaer.

3

Velg et alternativ:

Hvis du vil bruke et eksisterende tema, velg temaet og trykk deretter på

BRUK

TEMA.

Hvis du vil laste ned et nytt tema, trykker du på

FÅ FLERE TEMAER.

Når du endrer et tema, endres også bakgrunnen i enkelte apper.