Sony Xperia Z5 - Små apper

background image

Små apper

Små apper er miniatyrapper som kjører oppå andre apper på den samme skjermen, for å

muliggjøre fleroppgavekjøring. Du kan for eksempel ha en åpen nettside som viser

opplysninger om valutakurser og deretter åpne den lille Kalkulator-appen oppå nettsiden

og utføre beregninger. Du kan åpne små apper-vinduet fra Nylig brukte apper-skjermen.

Hvis du vil laste ned flere små apper, går du til Google Play™.

Slik åpner du en liten app

1

Trykk på for å åpne vinduet for nylig brukte apper.

2

Trykk på

SMÅ APPER.

3

Trykk på den lille appen som skal åpnes.

Du kan åpne flere små apper samtidig.

Slik lukker du en liten app

Trykk på på vinduet til den lille appen.

Slik laster du ned en liten app

1

Trykk på for å åpne vinduet for nylig brukte apper.

2

Trykk på

SMÅ APPER.

3

Trykk på .

4

Trykk på .

5

Søk etter den lille appen som du vil laste ned, og følg deretter instruksjonene for å

laste den ned og fullføre installasjonen.

Slik flytter du en liten app

Når en liten app er åpen, berør og hold i øvre venstre hjørne på den lille pappen,

og flytt den til ønsket posisjon.

Slik minimerer du en liten app

Når en liten app er åpen, berør og hold i øvre venstre hjørne på den lille pappen,

dra den deretter til høyre kant eller nederst på skjermen.

Enkelte små apper kan minimeres ved å trykke på -ikonet.

29

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik fjerner du en liten app

1

Trykk på .

2

Finn og trykk på

SMÅ APPER.

3

Trykk på .

4

Trykk på

Avinstaller liten app, og velg deretter den lille appen du vil fjerne.

5

Trykk på

OK.

Slik legger du til en modul som en liten app

1

Trykk på for å åpne vinduet for nylig brukte apper.

2

Trykk på

SMÅ APPER og deretter på .

3

Trykk på .

4

Velg en modul.

5

Tast inn et navn på modulen, hvis ønskelig, og trykk deretter på

OK.

Slik endrer du navn på en modul

1

Trykk på for å åpne vinduet for nylig brukte apper.

2

Trykk på

SMÅ APPER.

3

Trykk på .

4

Trykk på

Endre navn på modul, og velg modulen du vil gi nytt navn.

5

Tast inn navnet, og trykk deretter på

OK.

6

Trykk på

.

Ikke alle moduler kan gis nytt navn.

Slik sletter du en modul

1

Trykk på for å åpne vinduet for nylig brukte apper.

2

Trykk på

SMÅ APPER.

3

Trykk på .

4

Trykk på

Slett modul.

5

Velg ikonet for modulen du vil slette, og deretter trykker du på

OK.

6

Trykk på

.

Ikke alle moduler kan slettes.