Sony Xperia Z5 - Slik behandler du tilbehør

background image

Slik behandler du tilbehør

Bruk appen Smart Connect™ til å administrere en rekke smarttilbehør som kan kobles til

enheten, inkludert Xperia™ SmartTags, en SmartWatch-serie eller en trådløs hodetelefon

fra Sony. Smart Connect™ laster ned alle nødvendige apper og finner tredjepartsapper

når de er tilgjengelige. Tidligere tilkoblet tilbehør vises i en liste der du finner mer

informasjon om funksjonene for hvert tilbehør.

Slik kobler du sammen enheten og et tilbehør

1

Start Smart Connect™-appen. Hvis du åpner Smart Connect™ for første gang,

tar du hurtig på

OK for å lukke introduksjonsskjermen.

2

Ta hurtig på

Tilbehør og deretter på .

3

Aktiver Bluetooth®-funksjonen hvis den ikke allerede er aktivert, og ta deretter

hurtig på navnet på tilbehøret som du ønsker å koble sammen med.

4

Angi kode hvis du blir bedt om det, eller bekreft samme kode på både enheten og

tilbehøret.

Slik justerer du innstillingene for et tilkoblet tilbehør

1

Koble sammen enheten og tilbehøret.

2

Start Smart Connect™-appen.

3

Ta først hurtig på

Tilbehør og deretter på navnet til det tilkoblede tilbehøret.

4

Endre de ønskede innstillingene.