Sony Xperia Z5 - Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia na ekranie telewizora

background image

Bezprzewodowe wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu urządzenia

na ekranie telewizora

Funkcja Kopia lustrzana ekranu służy do wyświetlania zawartości ekranu urządzenia w

odbiorniku TV lub na innym dużym wyświetlaczu bez konieczności podłączania

przewodów. Technologia Wi-Fi Direct® tworzy bezprzewodowe połączenie między

dwoma urządzeniami, aby użytkownik mógł oglądać ulubione zdjęcia, siedząc wygodnie

na kanapie. Korzystając z tej funkcji, można również słuchać muzyki z urządzenia przez

głośniki telewizora.

Podczas korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu jakość obrazu może być gorsza, jeżeli

wystąpią zakłócenia z innych sieci Wi-Fi.

132

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak uzyskać lustrzaną kopię ekranu urządzenia na ekranie telewizora

1

Telewizor: Aby włączyć funkcję kopii lustrzanej ekranu, wykonaj polecenia zawarte

w instrukcji obsługi telewizora.

2

Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Kopia

lustrzana ekranu.

4

Stuknij pozycję

ROZPOCZNIJ.

5

Stuknij pozycję

OK i wybierz odpowiednie urządzenie.

Aby funkcja ta działała, telewizor musi obsługiwać wyświetlanie kopii lustrzanej ekranu zgodnie
ze standardem Wi-Fi CERTIFIED Miracast

. Jeśli telewizor nie obsługuje wyświetlania kopii

lustrzanej ekranu, można dokupić do niego specjalny bezprzewodowy adapter. Podczas

korzystania z funkcji kopii lustrzanej ekranu nie należy zakrywać anteny Wi-Fi urządzenia.

Jak zatrzymać funkcję kopii lustrzanej ekrany pomiędzy urządzeniami

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Kopia

lustrzana ekranu.

3

Stuknij pozycję

Rozłącz, a następnie stuknij pozycję OK.