Sony Xperia Z5 - Tło i motywy

background image

Tło i motywy

Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając

tapet i motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie

Ekran główny i przytrzymaj go do momentu,

gdy urządzenie zacznie wibrować.

2

Stuknij pozycję

Tapety i wybierz odpowiednią opcję.

Możesz także zmienić tapetę na ekranie blokady lub ustawić ten sam obraz tapety na ekranie

głównym i ekranie blokady. Wykonaj powyższe czynności, a następnie stuknij pozycję

Album.

Stuknij odpowiedni obraz i wybierz opcję.

Jak ustawić motyw

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie

Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie

zacznie wibrować.

2

Stuknij pozycję

Motywy.

3

Wybierz opcję:

Aby użyć istniejącego już motywu, wybierz go, a następnie stuknij pozycję

ZASTOSUJ MOTYW.

Aby pobrać nowy motyw, stuknij pozycję

POBIERZ WIĘCEJ MOTYWÓW.

Po zmianie motywu tło w niektórych aplikacjach również się zmieni.