Sony Xperia Z5 - Menu ekranu głównego aplikacji Album

background image

Menu ekranu głównego aplikacji Album

Menu ekranu głównego aplikacji Album umożliwia przeglądanie albumów zdjęć, łącznie z

albumami zdjęć i nagrań wideo z efektami specjalnymi oraz zawartością udostępnianą w

trybie online za pośrednictwem takich usług, jak Picasa™ czy Facebook. Po zalogowaniu

się do tych platform można zarządzać zawartością oraz wyświetlać zdjęcia online. W

aplikacji Album można też dodawać geotagi do zdjęć, wykonywać podstawowe zadania

edycji oraz udostępniać zawartość za pośrednictwem bezprzewodowej technologii

Bluetooth® lub poczty e-mail.

1

Powrót do ekranu głównego aplikacji Album w celu wyświetlenia całej zawartości

2

Wyświetlanie ulubionych zdjęć i nagrań wideo

3

Wyświetlanie wszystkich nagrań wideo zapisanych na urządzeniu

4

Wyświetlanie zdjęć na mapie lub w widoku globusa

5

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych przez aparat urządzenia przy użyciu

efektów specjalnych

6

Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w różnych folderach w pamięci urządzenia

7

Wyświetlanie wszystkich zdjęć zawierających twarze

8

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na innych urządzeniach w tej samej sieci

9

Otwieranie menu ustawień aplikacji Album

10 Otwieranie pomocy technicznej w Internecie

11 Wyświetlanie zdjęć z usług online

125

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyświetlać zdjęcia z usług online w aplikacji Album

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Album, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij żądaną usługę online, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie, aby zacząć z niej korzystać. Zostaną wyświetlone

wszystkie dostępne albumy online, które zostały wysłane do usługi.

4

Stuknij dowolny album, aby wyświetlić jego zawartość, a następnie stuknij zdjęcie

w albumie.

5

Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby

wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.