Sony Xperia Z5 - Introducerea de text utilizând intrarea vocală

background image

Introducerea de text utilizând intrarea vocală

Atunci când introduceţi text, puteţi utiliza funcţia de intrare vocală în locul tastării de

cuvinte. Nu trebuie decât să rostiţi cuvintele pe care doriţi să le introduceţi. Intrarea

vocală este o tehnologie experimentală de la Google™ şi este disponibilă pentru un

număr de limbi şi de regiuni. Trebuie să activaţi intrarea vocală înainte de a o putea utiliza.

Pentru a activa intrarea vocală

1

Atunci când tastatura de pe ecran este afişată, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări tastatură.

3

Atingeţi uşor cursorul

Tastă pornire intrare vocală Google™. Când funcţia este

activată, pe tastatură apare .

Pentru a introduce text utilizând intrarea vocală

1

Deschideţi tastatura pe ecran şi asiguraţi-vă că este activată intrarea vocală.

2

Atingeţi uşor . Atunci când apare , vorbiţi pentru a introduce text.

3

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor, din nou, . Va apărea textul recomandat.

4

Dacă este necesar, editaţi manual textul.