Sony Xperia Z5 - Hodiny

background image

Hodiny

Môžete si nastaviť jeden alebo viacero budíkov a akýkoľvek zvukový súbor uložený v

zariadení použiť ako signál budíka. Vo vypnutom zariadení budík nezvoní.
Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia

času, napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

1.

Prístup na kartu budíkov

2.

Prístup na kartu svetových hodín

3.

Prístup na kartu stopiek

4.

Prístup na kartu časovača

5.

Zobrazenie možností pre aktuálnu kartu

6.

Otvorenie nastavení dátumu a času

7.

Zapnutie alebo vypnutie budíka

8.

Pridanie nového budíka

144

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie nového budíka

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položku

Hodiny a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na položku .

4

Ťuknite na položku

Čas a vyberte požadovanú hodnotu.

5

Ťuknite na položku

OK.

6

V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.

7

Ťuknite na položku

Uložiť.

Odloženie budíka po jeho spustení

Ťuknite na položku

Odložiť.

Vypnutie zvoniaceho budíka

Položku potiahnite doprava.

Ak chcete vypnúť odložené budenie, dvakrát ťuknite na stavový riadok, aby sa otvoril panel

upozornení, a ťuknite na ikonu .

Úprava existujúceho budíka

1

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Hodiny a potom ťuknite na budík, ktorý chcete

upraviť.

2

Vykonajte požadované zmeny.

3

Ťuknite na položku

Uložiť.

Zapnutie alebo vypnutie budíka

Vyhľadajte položku

Hodiny, ťuknite na ňu a potom ťuknite na jazdec budíka, ktorý

chcete zapnúť alebo vypnúť.

Odstránenie budíka

1

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Hodiny a potom sa dotknite a podržte budík, ktorý

chcete odstrániť.

2

Ťuknite na položku

Odstrániť budík a potom na položku Áno.

Nastavenie zvuku budíka

1

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Hodiny a potom na budík, ktorý chcete upraviť.

2

Ťuknite na položku

Zvuk budíka a vyberte niektorú možnosť, prípadne ťuknite na

a vyberte hudobný súbor.

3

Ťuknite na položku

Hotovo a potom na položku Uložiť.

Ďalšie informácie o úprave hlasitosti budíka nájdete v časti

Nastavenia hlasitosti

na strane 60.

Prispôsobenie hlasitosti budíka

1

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Hodiny a potom ťuknite na budík, ktorý chcete

upraviť.

2

Posuňte jazdec hlasitosti v časti

Hlasitosť budíka do požadovanej polohy.

3

Ťuknite na položku

Uložiť.

Nastavenie opakovaného budíka

1

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Hodiny a potom ťuknite na budík, ktorý chcete

upraviť.

2

Ťuknite na položku

Opakovať.

3

Začiarknite políčka pre príslušné dni a potom ťuknite na tlačidlo

OK.

4

Ťuknite na položku

Uložiť.

Aktivácia funkcie vibrovania pre budík

1

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Hodiny a potom na budík, ktorý chcete upraviť.

2

Funkciu vypnite alebo zapnite ťuknutím na jazdec

Vibrovať.

3

Ťuknite na položku

Uložiť.

145

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie správania bočných tlačidiel

1

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Hodiny a potom vyberte budík, ktorý chcete

upraviť.

2

Ťuknite na

Funkcie bočných tlač. a potom vyberte, čo majú bočné tlačidlá urobiť,

keď ich stlačíte pri zvonení budíka.

3

Ťuknite na položku

Uložiť.

146

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.