Sony Xperia Z5 - Prenos hudby do zariadenia

background image

Prenos hudby do zariadenia

Hudba sa dá z počítača do zariadenia preniesť niekoľkými spôsobmi:

Hudobné súbory môžete medzi zariadením a počítačom prenášať pomocou dodaného

kábla USB. Po pripojení vyberte v zariadení položku

Prenos súborov a potom pomocou

počítača súbory jednoducho skopírujte a prilepte alebo presuňte potiahnutím. Pozrite si

časť

Spravovanie súborov pomocou počítača

na strane 44.

Na prenos mediálnych súborov medzi počítačom a zariadením môžete použiť softvér

Xperia™ Companion. Prečítajte si ďalšie informácie a prevezmite si softvér pre Xperia™

Companion pre systém Windows na stránke

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ alebo Xperia™ Companion pre

systém Mac na stránke http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Aplikácia Hudba nemusí podporovať všetky formáty hudobných súborov. Ďalšie informácie

o podporovaných formátoch súborov a o používaní multimediálnych súborov (zvukových,

obrázkových a obrazových) nájdete v technickej dokumentácii k zariadeniu, ktorú si môžete

prevziať zo stránky

www.sonymobile.com/support/

.