Sony Xperia Z5 - Përmirësimi i daljes së zërit

background image

Përmirësimi i daljes së zërit

Mund të përmirësoni tingullin e pajisjes tuaj duke aktivizuar me dorë cilësime individuale si

Barazuesi dhe tingulli Rrethues. Mund të aktivizoni normalizuesin dinamik për të

minimizuar dallimet e volumit ndërmjet këngëve ose videove. Mund të përmirësoni po

ashtu cilësinë e skedarëve të ngjeshur të muzikës me cilësi të audios të ngjashme me

përcaktimin e lartë kur përdorni kufje me mikrofon me tel.

Për të përmirësuar automatikisht daljen e zërit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios.

3

Aktivizoni funksionin

ClearAudio+ duke trokitur lehtë te rrëshqitësi.

Për të rregulluar manualisht cilësimet e zërit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios.

3

Nëse funksioni

ClearAudio+ është i aktivizuar, trokitni lehtë te rrëshqitësi për ta

çaktivizuar.

4

Trokitni lehtë

Efektet e tingullit > Barazuesi.

5

Rregulloni cilësimet e tingullit duke zvarritur butonat e brezit të frekuencës lart ose

poshtë.

Rregullimi manual i cilësimeve të daljes së zërit nuk ndikon në aplikacionet e komunikimit me

zë. Për shembull, nuk ka ndryshim në cilësinë e zërit të telefonatës zanore.

Për të minimizuar ndryshimet në volum duke përdorur Normalizuesin dinamik

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios.

3

Çaktivizoni funksionin

DSEE HX duke trokitur lehtë te rrëshqitësi, nëse është

aktivizuar.

4

Aktivizoni funksionin

Normalizuesi dinamik duke trokitur lehtë te rrëshqitësi.

Për të përmirësuar cilësinë e skedarëve të ngjeshur të muzikës

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Cilësimet e audios.

3

Aktivizoni funksionin

DSEE HX duke trokitur lehtë te rrëshqitësi.

Ky cilësim është i disponueshëm vetëm për kufjet me mikrofon me tel që mbështesin audion

me përcaktim të lartë.

70

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.