Sony Xperia Z5 - Shikimi i fotografive tuaja në një hartë

background image

Shikimi i fotografive tuaja në një hartë

Shtimi i informacionit të vendndodhjes te fotografitë njihet si gjeoetiketimi. Mund të

shikoni dhe të etiketoni fotografitë tuaja në një hartë dhe t'u tregoni shokëve dhe familjes

se ku ishit kur bëtë një fotografi të veçantë. Shikoni

Ruajtja e vendndodhjes gjeografike

të një fotografie

në faqen 113 për më shumë informacione.

1

Shikoni fotot e gjeoetiketuara në pamjen e Globit

2

Kërkoni një vendndodhje në hartë

3

Shikoni opsionet e menysë

4

Trokitni lehtë dy herë për të zmadhuar. Afroni gishtat për të zvogëluar. Zvarrisni për të parë pjesë të

ndryshme të hartës

5

Një grup fotografish ose videosh të gjeoetiketuara me të njëjtën vendndodhje

6

Miniaturat e grupit të përzgjedhur të fotografive ose videove. Trokitni lehtë mbi një objekt për ta parë në

ekranin e plotë

Për të shtuar ose modifikuar gjeoetiketimin e një fotografie

1

Kur jeni duke parë një fotografi, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave.

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Shto gjeoetiketën ose Modifiko

gjeoetiketënpër të hapur ekranin e hartës.

3

Trokitni lehtë te harta për të cilësuar vendndodhjen për fotografinë.

4

Për ta ricilësuar vendndodhjen për fotografinë, trokitni lehtë te vendndodhja e re në

hartë.

5

Kur të mbaroni, trokitni lehtë

OK.

Nëse keni aktivizuar zbulimin e vendndodhjes dhe keni aktivizuar gjeoetiketimin në kamerë,

mund të etiketoni drejtpërdrejt fotografitë tuaja për t'i parë në hartë më vonë.

126

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë fotografitë e gjeoetiketuara në hartë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Albumi.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Vendet.

4

Trokitni lehtë te fotografia që dëshironi ta shikoni në hartë.

Nëse disa fotografi janë nxjerrë në të njëjtën vendndodhje, vetëm njëra prej tyre shfaqet në

hartë. Numri i përgjithshëm i fotografive shfaqet në cepin e sipërm djathtas, për shembull, .

Për të parë të gjitha fotografitë në grup, trokitni lehtë te fotografia e kopertinës dhe më pas

trokitni lehtë te një nga miniaturat e në fund të ekranit.

Për të parë fotografitë e gjeoetiketuara në glob

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Albumi.

3

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Vendet > .

4

Trokitni lehtë te fotografia që dëshironi ta shikoni në glob.

Për të ndryshuar gjeoetiketën e një fotoje

1

Kur shihni një foto në hartën e Albumit, prekeni dhe mbajeni foton derisa korniza e

saj të shndërrohet në blu dhe pastaj trokitni lehtë mbi vendndodhjen e dëshiruar

në hartë.

2

Trokitni lehtë mbi

OK.

Për të ndryshuar pamjen e hartës

Kur shikoni hartën tek Albumi, trokitni lehtë dhe më pas ndryshoni mes

Pamja klasike

dhe

Pamja satelitore.

127

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.