Sony Xperia Z5 - Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

background image

Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

Mund të përdorni hapësirën ruajtëse të brendshme, një kartë kujtese ose një kartë SIM

për të bërë kopje rezervë të kontakteve. Shikoni

Transferimi i kontakteve

në faqen 89

për më shumë informacione se si të riktheni kontaktet në pajisjen tuaj.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në një kartë kujtese

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Shtypni dhe më pas trokitni lehtë te

Import/Eksport > Eksportoni te karta SD

ose te hapësira ruajtëse e brendshme (skedar .vcf).

3

Trokitni lehtë >

Karta SD.

4

Trokitni lehtë

RUAJ.

Për të eksportuar kontaktet në një kartë SIM

Kur eksportoni kontaktet në një kartë SIM, nuk mund të eksportohet i gjithë informacioni. Kjo

ndodh për shkak të kufizimeve të kujtesës në kartat SIM.

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë >

Import/Eksport.

3

Trokitni lehtë

Eksportoni te karta SIM.

4

Trokitni lehtë

OK.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në hapësirën ruajtëse të brendshme

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Shtypni dhe më pas trokitni lehtë te

Import/Eksport > Eksportoni te karta SD

ose te hapësira ruajtëse e brendshme (skedar .vcf).

3

Trokitni lehtë >

Trego hapësirën e brendshme ruajtëse.

4

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te numri i modelit të pajisjes pranë .

5

Përzgjidhni dosjen e destinacionit ose thjesht trokitni lehtë

RUAJ.

92

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.