Sony Xperia Z5 - Përdorimi i pajisjes tuaj si një portofol

background image

Përdorimi i pajisjes tuaj si një portofol

Mund të përdorni pajisjen tuaj për të paguar për mallra pa iu afruar portofolit tuaj real dhe

mund të menaxhoni të gjitha shërbimet e pagesës në një vend të vetëm. Kur bëni një

pagesë, mbani mend të aktivizoni funksionin NFC përpara se të prekni pajisjen tuaj me

një lexues të kartës. Për më shumë informacione mbi NFC-në, shikoni

NFC

faqen 135.

Shërbimet e pagesës me anë të celularit mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha

rajonet.

Për të menaxhuar shërbimet e pagesës

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Trokitni lehtë dhe paguani.

Shfaqet një listë e shërbimeve të pagesës.

3

Menaxhoni shërbimet e pagesës si dëshironi, për shembull, mund të ndryshoni

shërbimin e paracaktuar të pagesës.

142

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.