Sony Xperia Z5 - Podešavanja jezika

background image

Podešavanja jezika

Podrazumevani jezik uređaja možete da izaberete i promenite ga opet kasnije. Možete i

da promenite jezik za pisanje za unos teksta. Pročitajte članak

Personalizovanje

tastature na ekranu

na stranici 74.

Promena jezika

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Jezici i unos > Jezici i tapnite na njih.

3

Da biste promenili jezik, prevucite i otpustite željeni jezik na vrh liste. Ako željeni

jezik nije trenutno naveden, tapnite na da biste ga dodali.

4

Tapnite na

OK.

Ako izaberete pogrešan jezik i ne možete da čitate tekst menija, pronađite stavku i tapnite

na nju. Zatim izaberite tekst pored stavke

i izaberite prvu stavku u meniju koji se otvara.

Zatim možete izabrati željeni jezik.