Sony Xperia Z5 - Korišćenje usluga lokacije

background image

Korišćenje usluga lokacije

Usluge lokacije omogućavaju kameri i aplikacijama kao što su Mape da koriste

informacije mobilnih ili Wi-Fi mreža, kao i informacije sistema globalnog pozicioniranja

(GPS) kako bi odredile vašu približnu lokaciju. Ako vam nešto ometa vezu sa GPS

satelitima, uređaj može da odredi lokaciju pomoću Wi-Fi funkcije. Ako niste u dometu

mreže, uređaj može da odredi lokaciju pomoću mobilne mreže.
Da biste koristili uređaj za pronalaženje svoje lokacije, potrebno je da omogućite usluge

lokacije.

Možda će vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka kada se pomoću uređaja povežete sa

Internetom.

Omogućavanje ili onemogućavanje usluga lokacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Lokacija, a zatim tapnite na klizač da

biste omogućili ili onemogućili usluge lokacije.

Poboljšanje preciznosti GPS-a

Kada prvi put koristite GPS funkciju na uređaju, može biti potrebno nekoliko minuta za

pronalaženje vaše lokacije. Proverite da li imate jasan pogled na nebo da bi pretraga bila

efikasnija. Stojte mirno i ne zaklanjajte GPS antenu (označeno područje na slici). GPS

signali mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih objekata kao što su

zgrade i planine. Ako lokaciju na kojoj se nalazite nije moguće pronaći ni posle nekoliko

minuta, premestite se na neku drugu.