Sony Xperia Z5 - Sinhronizacija sa nalozima na mreži

background image

Sinhronizacija sa nalozima na mreži

Sinhronizujte uređaj sa kontaktima, e-poštom, događajima iz kalendara i drugim

informacijama sa naloga na mreži, na primer, sa naloga e-pošte kao što su Gmail™ i

Exchange ActiveSync, kao i Facebook™ i Flickr™ nalozi. Podatke možete automatski da

sinhronizujete za te naloge tako što ćete aktivirati funkciju automatske sinhronizacije ili

možete da sinhronizujete ručno svaki nalog.

Podešavanje naloga na mreži za sinhronizaciju

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Tapnite na

Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija > Dodaj nalog, a zatim izaberite

nalog koji želite da dodate.

3

Pratite uputstva da biste napravili nalog ili da biste se prijavili na njega.

Ručna sinhronizacija sa nalogom na mreži

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavke > Podešavanja > Nalozi i

sinhronizacija.

2

Tapnite na ime naloga sa kojim želite da izvršite sinhronizaciju. Pojavljuje se lista

stavki koje mogu da se sinhronizuju sa tim nalogom.

3

Tapnite na klizač pored stavke koju želite da sinhronizujete.

Uklanjanje naloga na mreži

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavke > Podešavanja > Nalozi i

sinhronizacija.

2

Izaberite tip naloga, zatim tapnite na nalog koji želite da uklonite.

3

Tapnite na , a zatim na

Ukloni nalog.

4

Ponovo tapnite na dugme

UKLANJANJE NALOGA za potvrdu.