Sony Xperia Z5 - Monoljud

background image

Monoljud

Med monoljudinställningen spelas både vänster och höger ljudkanal upp samtidigt när du

spelar upp ljud. Att använda mono- istället för stereouppspelning är mest användbart för

användare med vissa typer av hörselskador eller av säkerhetsskäl, till exempel när du

behöver lyssna på omgivningen.

Aktivera eller inaktivera monoljud

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Tillgänglighet.

3

Tryck på skjutreglaget vid

Monoljud.