Sony Xperia Z5 - Paggamit ng trapiko sa data kapag naglalakbay

background image

Paggamit ng trapiko sa data kapag naglalakbay

Kapag naglalakbay ka sa labas ng iyong lokal na mobile network, maaaring kailangan mo

ng access sa Internet gamit ang trapiko sa mobile data. Kung gayon, kailangan mong i-

aktibo ang data roaming sa iyong device. Maaari kang magkaroon ng mga karagdagang

pagsingil kapag isinaaktibo mo ang data roaming. Inirerekomenda na tingnan nang

maaga ang mga nauugnay na pagsingil sa paglilipat ng data.

Kung gumagamit ka ng device na may maraming user, maaaring kailanganin mong mag-login

bilang may-ari, na siya, ang pangunahing user, para iaktibo o ideaktibo ang data roaming.

Upang i-enable o i-disable ang roaming ng data

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Mga mobile network.

3

Tapikin ang slider na

Roaming ng data upang i-enable o i-disable ang function.

Hindi mo maaaring iaktibo ang roaming ng data habang naka-off ang trapiko ng data.