Sony Xperia Z5 - Pagba-browse sa web

background image

Pagba-browse sa web

Pauna nang naka-install sa karamihan ng market ang web browser na Google Chrome™

para sa mga Android™ device. Pumunta sa http://support.google.com/chrome at i-click

ang link na "Chrome para sa Mobile" upang makakuha ng mas detalyadong

impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang web browser na ito.

Para i-browse ang web

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

3

Kung gagamitin mo ang Google Chrome™ sa unang pagkakataon, piliing mag-

sign in sa isang Google™ account o mag-browse gamit ang Google Chrome™

nang hindi nakikilala.

4

Magpasok ng termino para sa paghahanap o web address sa field ng

paghahanap at address, pagkatapos ay tapikin ang sa keyboard.