Sony Xperia Z5 - Cihazınızı geri dönüştürme

background image

Cihazınızı geri dönüştürme

Evde kullanılmayan eski bir cihazınız mı var? Neden geri dönüştürmüyorsunuz? Bunu

yaparsanız telefonla ilgili malzeme veya bileşenleri yeniden kullanmamıza yardımcı olarak

çevrenin korunmasına katkıda bulunacaksınız! Bölgenizdeki geri dönüştürme seçenekleri

hakkında daha fazla bilgi için

www.sonymobile.com/recycle/

adresine bakın.

149

Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.